• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Статистик мэдээ
Мөнгөнморьт сумын 2018 оны ургац хураалтын мэдээ

Мөнгөнморьт сум нь нийт төмс 9 га талбайд тарилт хийж 76.5 тн ургац хураан авлаа. Хүнсний ногоо нийт 10 га талбайд тарилт хийж 94.1 тн ургац хураан авлаа. Үүний Байцаа 2 га 19 тн, Лууван 2.2 га, 20.9 тн, Шар манжин 2 га,...

2021-11-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"БРУЦЕЛЛЁЗЫН ТАНДАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-2018"

 "БРУЦЕЛЛЁЗЫН ТАНДАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-2018"  улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй ажлын хүрээнд Төв аймгийн Засаг даргын А/524 тоот захирамж, Аймгийн ХХААГ-ын даргын А/38 тоот тушаал, сумын Засаг даргын А/132 т...

2018-11-08 16:14:52

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 6-н нэр төрлийн  48,246,000.00 төгрөгийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгөөнд тусгаснаас нэр төрөл тус бүрээрээ хийгдэн 47,982,900.00 төгрөгийн санхүүжилтыг зарцуулсан байна. Үүнд...

2018-04-28 14:26:41

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нийгэм эдийн засгийн байдал

Хүн ам 2016 оны жилийн эцэст хүн амын тоо суурин хүнээр тооцоход 2041 хүн болж 2015 оноос 45 хүнээр өсчээ. 2041 хүнтэйгээс 1111 нь эрэгтэй, 930 эмэгтэй,  хүйсийн харьцаа 100 эмэгтэйд 119 эрэгтэй ногдож байна.  Энэ  үзүүл...

2014-08-19 09:01:21

Дэлгэрэнгүй..