• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
"Дэлхийн Стандартын өдөр - 2021" нээлттэй хаалганы өдөрт "ХОРИУД-1" хүнсний дэлгүүр нь "ЧАНАРТАЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА"-аар шалгарлаа.

"Дэлхийн Стандартын өдөр - 2021" нээлттэй хаалганы өдөрт "ХОРИУД-1" хүнсний дэлгүүр нь "ЧАНАРТАЙ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА"-аар шалгарсан тул Төв аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсээс "ЧАНАРЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ" шагнал болон 2021 оны тохирлын баталгаажуулалтын "ЭРХИЙН БИЧИГ" гардууллаа.

Үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, бараа бүтээгдэхүүний сонголтыг нэмэгдүүлж, идэвхи санаачлагатай ажиллаж буй та бүхний цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье.

2021-10-27 00:00:00