• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Төв аймгийн Онцгой комиссоос цахим хурал зохион явууллаа.

Төв аймгийн Онцгой комиссоос цаг үеийн асуудлаар сумдын удирдлагууд болон Онцгой комиссуудтай хамтран 10 сарын 26нд цахимаар хурал зохион явууллаа.

2021-10-27 00:00:00