• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2023

"МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2023" -ийг Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын тамгын газар, Мөнгөнморьт сумын Эрүүл мэндийн төв хамтран 2023 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргыг сонгох, мөн аймгийн Засаг даргын жуух болон Засаг даргын медалиар шагнагдсан эмэгтэйчүүдийг шагнаж урамшуулаа.

2023-03-24 14:00:00