• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИД,ОЙН НӨХӨРЛӨЛҮҮД ,АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН 2023

МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИД,ОЙН НӨХӨРЛӨЛҮҮД ,АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН 2023 ЯВАГДАЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.
Зөвлөгөөнд Сумын байгаль хамгаалагчид,Төв аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтнүүд, ХХУТГ-ын мэргэжилтнүүд , Дэлхийн өв Бурхан халдун уул,  ТХТГ нутгийн хамгаалалтын захиргаа, Сум дундын ойн ангийн дарга, Хэрлэн хэсгийн байгаль хамгаалагчид, Ойн нөхөрлөлүүд, Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг ААН-үүд, Морин эргүүл, Цаг уурын өртөө , ЗДТГ-ын хамт олон, Гал түймэр унтраах 75-р анги хамт олон оролцлоо.Зөвлөгөөны үеэр байгууллага, нөхөрлөлүүд мэдээ мэдээлэл, саналаа солилцлоо.

2023-04-05 09:30:00