• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Мөнгөнморьт сумын Байдлаг 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт малын гоц "Боом" өвчин батлагдлаа.