• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Багууд
Жаргалант баг

Сүхбаатарын хөшөө, Дуганы хонхроос урагш дунд зам, зүүн тийш Тэрэлжийн гол, Булан хүртэл хөдөө үүссэн хог хаягдал, сэг зэмийг цэвэрлэж, Зүүн бүрхийн голын хуучин гүүрний орчимд үүссэн хогийг дарж буллаа. Уг ажлыг Жаргала...

2022-05-23 13:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мөнгөнморьт сумын багийн Засаг дарга нарыг сонгох Багийн иргэдийн Нийтийн хурлын товыг зарлаж байна.

...

2022-03-11 01:20:00

Дэлгэрэнгүй..
МӨНГӨН НУТГИЙН ЗОН ОЛОН ТА БҮХНИЙГ "ХАЙР ТҮГЭЭЖ ХАМТДАА ДАВЪЯ" АЯНД НЭГДЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА.

...

2022-03-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..