• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Соёлын төв
Соёлын төв

Соёлын төвийн нь анх хөдөлмөрчдийн соёл олон түмний ажлыг нэмэгдүүлэхийн тулд 1943 онд “Улаан булан” нэртэйгээр байгуулагдсан.Улмаар 1961 оноос кино салбартай болж анхны кино механикчаар Б.Галсанзундуй, Ц.Базаргүр нар аж...

2021-10-31 09:50:22

Дэлгэрэнгүй..