• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Цэцэрлэг
Сургуулийн өмнөх боловсрол

Аймгийн хөдөлмөрйн аварга хамт олон, аймгийн тэргүүний цэцэрлэг 75 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөдөр 140 хүүхэд хүлээн авч гэр цэцэрлэг нээн ажиллуулж байна. Энэ хамт олон бага насны хүүхдийн авъяас чадварыг хөгжүүл...

2017-11-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..