• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Харьяа газрын мэдээ
Мөнгөнморьт сумын Үнэлгээний хорооны мэдээлэл

2020 онд Мөнгөнморьт сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 872 579 700 төгрөгийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахаар тусгагдсан бөгөөд үүнээс 327 244 400 төгрөгийн 8 тендер шалгаруулалтыг цахимаар зарлаж, гүйцэ...

2020-04-08 15:09:54

Дэлгэрэнгүй..
ХЭРЛЭН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДЭЭВЭР БОЛОН ГАДНА ПСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА.

Хэрлэн цэцэрлэгийн дээврийн болон гадна псадны засварын ажил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай хийгдлээ. Энэхүү ажил нь 2019 оны 05-р сарын -20 оос эхэлсэн ба Виста групп хийж гүйцэтгэсэн байна. Засвар ажил явагдаж байх ...

2019-09-05 11:21:13

Дэлгэрэнгүй..