• 9961-4888
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
Цаг уурын өртөө
Цаг уурын өртөө

Мөнгөнморьт цаг уурын өртөө нь 1978 онд анх цаг уурын харуул нэртэй 1 хүний орон тоотой байгуулагдаж их сууриа тавьсан түүхтэй. 1988 оны 9-р сарын 24 нд цаг уурын станц нэртэйгээр 5 хүний орон тоотой болж өргөжин, 2010 о...

2017-11-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..