• 9922-8644
  • tuv_mungunmorit@yahoo.com
ЗАМ ЗАСАХ, ГҮҮР ХООЛОЙ ТАВИХ АЖЛЫН ЯВЦ 90%-ТАЙ ӨРНӨЖ БАЙНА.

Сумын Орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй “Тэрэлжийн голоос Таван салааны гүүр хүртэлх сайжруулсан зам засах, гүүр хоолой тавих ” ажлын явц 90%-тай өрнөж байна. Тус ажлыг гүйцэтгэж буй “Алтан очирын замнал” ХХК зөвхөн зам засвараас гадна Жаргалант багийн нутаг дэвсгэрт хуримтлагдсан томоохон хогийн цэгийг дарж булж тусалж байгаад талархаж байна.

2022-04-06 17:01:00